GAAP vs. IFRS

GAAP (USA általánosan elfogadott számviteli alapelvek) az Egyesült Államokban alkalmazott számviteli standard, míg IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) a világ több mint 110 országában alkalmazott számviteli standard. A GAAP inkább „szabályalapú” számviteli rendszernek, míg az IFRS inkább „alapelveken alapuló”. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága 2015-ig át kíván térni az IFRS-re.

Az alábbiakban bemutatjuk a GAAP és az IFRS által alkalmazott számviteli keretek közötti különbségeket. Ez széles, keretszintű; az egyedi esetek számviteli kezelésének különbségei szintén hozzáadhatók, mivel ez frissül.

Összehasonlító táblázat

GAAP és IFRS összehasonlító diagram
GAAPIFRS
Áll Általánosan elfogadott könyvelési alapelvek Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok
Bevezetés A tipikus pénzügyi elszámolás standard irányelvei és felépítése. Univerzális pénzügyi beszámolási módszer, amely lehetővé teszi a nemzetközi vállalkozások számára, hogy megértsék egymást és együtt dolgozzanak.
Használt Egyesült Államok Több mint 110 ország, köztük az Európai Unió országai
Teljesítmény elemek Bevételek vagy ráfordítások, eszközök vagy kötelezettségek, nyereségek, veszteségek, átfogó jövedelem Bevételek vagy kiadások, eszközök vagy források
A pénzügyi kimutatásokban megkövetelt dokumentumok Mérleg, eredménykimutatás, átfogó jövedelem kimutatás, saját tőke változásai, cash flow kimutatás, lábjegyzetek Mérleg, eredménykimutatás, saját tőke változásai, cash flow kimutatás, lábjegyzetek
Készletbecslések Utoljára be, elsőként ki; first-in, first-out; vagy súlyozott átlagköltség Először be, először ki vagy súlyozott átlag költségek
Készlet megfordítása Tiltott Bizonyos kritériumok szerint megengedett
A keret célja Az Egyesült Államokban alkalmazott GAAP (vagy FASB) keretrendszernek nincs olyan rendelkezése, amely kifejezetten előírja a vezetőség számára, hogy mérlegelje a keretet egy kérdésre vonatkozó szabvány vagy értelmezés hiányában. Az IFRS szerint a vállalatirányítás kifejezetten köteles megfontolni a keretet, ha egy kérdésre nincs szabvány vagy értelmezés.
A pénzügyi kimutatások célja Általánosságban összpontosítva arra, hogy releváns információt nyújtson az érdekelt felek széles köre számára. A GAAP külön célkitűzéseket határoz meg az üzleti és a nem üzleti vállalkozások számára. Általánosságban összpontosítva arra, hogy releváns információt nyújtson az érdekelt felek széles köre számára. Az IFRS ugyanazokat a célokat biztosítja az üzleti és a nem üzleti vállalkozások számára.
Mögöttes feltételezések A „vállalkozás folytatása” feltételezés az Egyesült Államok GAAP-keretrendszerében nem fejlett. Az IFRS kiemeli az alapul szolgáló feltételezéseket, mint például az eredményszemlélet és a működési folyamat.
Minőségi jellemzők Relevancia, megbízhatóság, összehasonlíthatóság és érthetőség. A GAAP e jellemzők hierarchiáját hozza létre. A relevancia és a megbízhatóság az elsődleges tulajdonságok. Az összehasonlíthatóság másodlagos. Az érthetőséget felhasználó-specifikus minőségnek tekintik. Relevancia, megbízhatóság, összehasonlíthatóság és érthetőség. Az IASB keretszabálya (IFRS) kimondja, hogy döntése nem alapulhat az egyes felhasználók konkrét körülményein.
Az eszköz meghatározása Az Egyesült Államok GAAP-rendszere egy eszközt jövőbeli gazdasági haszonként határoz meg. Az IFRS keretrendszer egy eszközt olyan erőforrásként határoz meg, amelyből jövőbeli gazdasági haszon származik a társaság számára.

Tartalom: GAAP vs IFRS

 • 1 A pénzügyi kimutatások célja
 • 2 A bevételek bemutatása
 • 3 Dokumentumok
 • 4 Nyilvánosság
 • 5 immateriális javak
 • 6 Eszközök elszámolása
  • 6.1 Ingatlanok
 • 7 Alapvető feltételezések
 • 8 Hogyan befolyásolja az IFRS az amerikai társaságokat?
 • 9 Hivatkozások

A pénzügyi kimutatások célja

Mind a GAAP, mind az IFRS célja, hogy releváns információkat szolgáltasson a felhasználók széles köre számára. A GAAP azonban külön célkitűzéseket ír elő az üzleti vállalkozások és a nem üzleti vállalkozások számára, míg az IFRS csak egy célt tartalmaz az összes típusú gazdálkodó egységre.

A keresetek bemutatása

A GAAP hangsúlyozza a zökkenőmentes keresési eredményeket évről évre, így a befektetőknek képet kapnak a normalizált eredményekről. Az adókat például a törvényben előírt adókulcsok alapján kell beszámolni, nem pedig a társaság által ténylegesen fizetett összeg alapján. Úgy tervezték, hogy segítsék a befektetőket megérteni a társaság átlagos tőkeköltségét és adózását.

Dokumentumok

A GAAP előírja, hogy a pénzügyi kimutatásoknak tartalmazniuk kell a mérleget, az eredménykimutatást, az átfogó jövedelem kimutatást, a saját tőke változásait, a cash flow kimutatást és a lábjegyzeteket. Ajánlatos, hogy a mérleg szétválasztja a rövid és rövid lejáratú eszközöket és kötelezettségeket, a halasztott adókat pedig az eszközökkel és kötelezettségekkel együtt. A kisebbségi részesedéseket külön sorként sorolják be a kötelezettségekbe.

Az IFRS előírja, hogy a pénzügyi kimutatásoknak tartalmazniuk kell a mérleget, az eredménykimutatást, a saját tőke változásait, a cash flow kimutatást és a lábjegyzeteket. A rövid lejáratú és a rövid távú eszközöket és kötelezettségeket el kell különíteni, és a halasztott adókat külön sorként kell kimutatni a mérlegben. A kisebbségi részesedéseket külön sorként kell a saját tőkébe belefoglalni.

Közzététel

A GAAP szerint a társaságoknak lábjegyzetekben kell nyilvánosságra hozniuk számviteli döntéseikkel és költségeikkel kapcsolatos információkat.

immateriális

A GAAP szerint a megszerzett immateriális eszközöket (mint például a K + F és a reklámköltségeket) valós értéken kell elszámolni, míg az IFRS-ben csak akkor jelennek meg, ha az eszköz jövőbeli gazdasági haszonnal jár, és mérhető megbízhatósággal rendelkezik..

Eszközök elszámolása

Az Egyesült Államokban alkalmazott általános gyakorlat szerint az eszköz jövőbeni gazdasági haszonnak minősül, míg az IFRS szerint az eszköz a forrás amelyből várhatóan gazdasági haszon származik.

Befektetett eszközök

Az USA GAAP szerint az olyan állóeszközöket, mint az ingatlanok, gépek és berendezések, a költségmodell azaz a történelmi érték az eszköz levonása a felhalmozott értékcsökkenés levonásával. Az IFRS lehetővé teszi egy másik modell - a átértékelési modell - amelynek alapja a valós érték az értékelés napján, levonva az esetleges későbbi halmozott értékcsökkenéseket és értékvesztési veszteségeket.

Az alábbi videó összehasonlítja az állóeszközök IFRS és GAAP szerinti kezelését.

Mögöttes feltételezések

Az IASB kerete (IFRS) szerint az alapul szolgáló feltételezések, mint például az eredményszemlélet és a folyamatos működés, nagyobb jelentőséggel bírnak. Különösen a folytatódás fogalma az IFRS-ekben jobban fejlesztették, összehasonlítva az USA GAAP-jával.

Hogyan befolyásolja az IFRS az amerikai társaságokat?

Míg az amerikai vállalatok a GAAP-t alkalmazzák, és nem közvetlenül használják az IFRS-t a SEC-bejelentésekhez, az IFRS mindazonáltal befolyásolja őket. Például globális fúziók és felvásárlások esetén, amikor nem amerikai leányvállalatok vagy nem amerikai érdekelt felek vannak, például befektetők, ügyfelek vagy szállítók. Számos ilyen esetben az egyesült államokbeli társaságoktól pénzügyi információkat kell szolgáltatniuk az IFRS-előírásokkal összhangban.

A GAAP-ról az IFRS-re kialakuló fenyegető átmenet számos amerikai társaság számára is kihívást jelent.

Irodalom

 • wikipedia: Általánosan elfogadott számviteli elvek (Egyesült Államok)
 • wikipedia: Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok
 • A PwC jelentése az IFRS amerikai vállalatokra gyakorolt ​​hatásáról
 • Az IFRS eltér-e az USA GAAP-tól?? - IFRS.com
 • Az Egyesült Államokban alkalmazott GAAP versus IFRS: az alapok - Ernst & Young (PDF)
 • CFA 1. szintű 3. kötet, pénzügyi beszámolás és elemzés